Infants and Kids

Infants

La base d´aquesta metodologia són les històries imaginatives que combinen perfectament la vida real amb la fantasia i proporcionen un aprenentatge totalment integrat que permet als infants aprendre anglès d´una forma inconscient i divertida. La quantitat i la qualitat dels recursos, tant tradicionals com digitals, ens permeten cobrir les necessitats dels infants d´avui que creixen de la mà de les noves tecnologies.

Els cursos disponibles són:

  • Tell me 1
  • Tell me 2
  • Tell me 3

 

Kids

Es treballarà per tal que l´alumne/a pugui desenvolupar les 5 habilitats: grammar/vocabulary, reading, writing, speaking i listening. El curs es dividirà en tres trimestres i els alumnes realitzaran un examen al final de cada trimestre per avaluar com s´han assolit els objectius. També es treballarà amb un centre         d´interès, diferent en tots els cursos, el qual s´anirà veient de manera puntual al llarg del curs.

Els cursos disponibles són:

  • Kids Box 1
  • Kids Box 2
  • Kids Box 3
  • Kids Box 4
  • Kids Box 5