IINFORMACIÓ

Informació Cursos 2022-2023

 

traducció

Traducció i correcció

Deixa-ho en mans de professionals.

∙ TIPUS DE TRADUCCIONS:

               ∙ GENERAL: cartes, textos publicitaris, catàlegs…

               ∙ TÈCNICA: pàgines web, manuals, instruccions d’ús, programes     informàtics…

                   ∙ CIENTÍFICA

∙ CORRECCIÓ:

Correcció ortogràfica, gramatical i d’estil de tota mena de textos.